Hypertrophia musculus masseterica

I enkelte tilfælde ses en voldsom hypertrofi af fibrene i musculus masseter, som kan resultere i en regulær synlig hævelse ekstraoralt. Hævelsen er ikke udtryk for egentlig patologi, men om hyperaktivitet i muskulaturen. Den kræver ikke behandling, men en del patienter vil kræve behandling som følge af den kosmetisk skæmmende hævelse. Såfremt patienten skal behandles, kan det gøres ved injektion af botulinum-toksin direkte i muskulaturen. Behandlingen er en specialistopgave.

Hypoplasia enameli

Emaljehypoplasier defineres som tanddannelsesforstyrrelser, der viser sig som makroskopiske defekter i emaljens overflade. Der vil altid være en systemisk årsag. Emaljeforstyrrelse af lokal årsag kaldes “Turner tænder”. Tanddannelsesforstyrrelsen vil altid ramme det samme tandpar og ud fra defektens placering vil man kunne regne sig frem til på hvilket tidspunkt lidelsen har påvirket tanddannelsen. Behandlingen er først og fremmest af kosmetisk og funktionel karakter. Der vil oftest kræves kroneterapi.

Granuloma gigantocellulare peripherale

Det perifere kæmpecellegranulom er en relativ almindelig tumorlignende vækst i mundhulen. Det er formentlig en reaktion på et lokalt traume. Læsionen forekommer udelukkende på gingiva eller den tandløse processus alveolaris, præsenterer sig rød eller rødblå. Kan måle op til 2 cm i diameter og kan være ulcereret. Læsionen er svær at skelne fra et pyogent granulom. Behandlingen består i en lokal kirurgisk fjernelse, helt ned til underliggende knogle.

Granuloma pyogenicum

Det pyogene granulom er en hyppigt forekommende tumorlignende ekscrescens på gingiva og af og til i mundhulen i øvrigt. Det er en eksofytisk tumorlignende masse, oftest er den symptomfri. Overfladen kan være glat eller lobulær, undertiden med ulceration. Størrelsen er op til 1 cm i diameter. Ses hyppigere i overkæben end i underkæben. Hyppigst på gingiva. Behandlingen er kirurgisk fjernelse og det histologiske svar vil give diagnosen. Recidiv kan forekomme.

Granulomatosis Wegener

Lidelsen er en systemisk nekrotiserende vasculitis af ukendt ætiologi, karakteriseret ved granulomatøse læsioner i luftvejene og en renal glomerulær sygdom. Oftest i 40 - 50 års-alderen, hyppigere hos mænd. Oral involvering i ca. 13% af tilfældene. Oftest ser man slimhindenekroser og ulcerationer samt gingivale hyperplasier. Gingiva præsenterer sig ofte med et hindbæragtigt udseende i overfladen. Behandlingen er en specialistopgave.

Haemangioma

Hæmangiomet er en benign proliferation af blodkarrene. Det er den almindeligste tumor i barnealderen. Man skelner mellem flere forskellige typer af hæmangiomer. I mundhulen vil de superficielle læsioner ofte være blåligt misfarvede, let lobulære i overfladen, de dybere læsioner er indkapslet af bindevæv og dækket af epitel, således at deres farve er let rødlig snarere end violet.

Haemarthron

I tilfælde af traume på kæberne kan der ske blødning i kæbeleddet. Dette betegnes hæmartron og vil give anledning til at patienten føler okklusionsforskydning med åbent bid i den afficerede side.

Haematoma

I forbindelse med operationer kan der opleves temmelig store hæmatomer, idet blodet fordeler sig langs halsens spatier og giver anledning til kraftig misfarvning af huden. Ligeledes kan større hæmatomer ses ved traumer og i forbindelse med hæmorragiske diastaser.