ansigtssmerter
Af Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Fire typer ansigtsmerter

Ansigtssmerter er en samlet betegnelse for meget forskellige typer af smertetilstande, der blot har det tilfælles, at de er knyttet til ansigtet, kæber eller mundhule. Af hensyn til behandlingen er det meget vigtigt, at man får stillet den rigtige smertediagnose, som er en af de vanskeligste opgaver for klinikeren.

Vanskeligheden forstærkes af, at smerterne traditionelt har været udredt af forskellige behandlergrupper, neurologer, anæstesiologer, ørelæger og tandlæger. De fleste patienter vil gerne have en konkret årsag til smerten og peger ofte på en årsag i gruppe 2, atypiske ansigtssmerter, hvilket har betydet, at der er trukket rigtig mange sunde tænder ud uden, at det har fjernet patientens smerter. Mange af de patienter, der lider af slemme ansigtssmerter, har været rundt til behandling mellem de forskellige behandlergrupper uden resultat.

Ansigtssmerter kan inddeles i fire typer, afhængig af anfaldenes karakter:

  1. Jagende smerter udgået fra ansigtets store følenerve uden kendt årsag. (På latin ægte trigeminusneuralgi
     
  2. Atypiske ansigtssmerter. (På latin atypisk trigeminusneuralgi). Disse smerter skyldes ofte problemer med caries, tandrodsbetændelse, muskelsmerter samt smerter i slimhinden eller huden.
     
  3. Hovedpinerne, forårsaget af en betændelsestistand i den store arterie i tindingeregionen (På latin arteritis temporalis), Hortons hovedpine samt migræne.
     
  4. Ansigtssmerter forårsaget af sygdomme i selve kæbeleddet.

Jagende smerter udgået fra ansigtets store følenerve

(ægte trigeminusneuralgi) Årsagen til denne invaliderende lidelse er ukendt. Den forekommer hyppigst hos ældre og ses fire gange så hyppigt hos kvinder som hos mænd. I nogle tilfælde kan man påvise åreforkalkning som årsag til lidelsen.

Hvad er symptomerne?

Symptomerne er, som navnet siger, ansigtssmerter der kommer lynhurtigt uden forudgående varsel. Patienterne beskriver smerterne som et ”lyn fra en klar himmel”. De kan være spredt over hele døgnet. Anfaldene er meget intense og meget kortvarige, af 1-2 minutters varighed, og er af en brændende og skærende karakter. Der kan under anfaldet være meget kraftige muskelkontraktioner i ansigtets muskulatur. Hyppigst er det en kombination af smerte svarende til området over øjet,under øjet og midt på underkæben i en af siderne. Der er meget sjældent tale om dobbeltsidig påvirkning.

Hvad er årsagen?

De voldsomme smerteanfald provokeres af bestemte ting såsom meget lette sensitive påvirkninger af ansigtets hud. Det kan være temperaturforandringer, men også mekaniske påvirkninger i form af spisen, synkning, tale, barbering, strålerne fra brusebadet og blæst. Ofte er man i stand til at påvise en såkaldt “trigger zone” på ansigtets hud eller i mundslimhinden, dvs. et skarpt afgrænset parti hvor påvirkning udløser anfald.

Dette bevirker at patienterne ofte er rædselsslagne for at bevæge ansigtet og derfor holder musklerne fikserede, hvorved udtrykket “maskeansigt” er opstået. Patienterne er naturligvis angste og forpinte og som regel i en dårlig almentilstand. Der er lange intervaller mellem anfaldene, hvor patienterne er fuldstændig smertefrie.

Hvordan behandler man smerterne?

Man kan behandle medicinsk med Tegretol, Nordotol, Trileptal, Diphenylhydantoin eller Lioresal som muskelrelaksantia og Rivotril, som også er et epilepsimiddel. Karbamazepinpræparaterne har vist meget god effekt. Disse præparater har dog en del bivirkninger, hvorfor man har søgt andre behandlingsmuligheder.

Kirurgisk har man igennem tiden benyttet sig af flere former for indgreb, men af disse der stort set kun kryoterapi (frysning) som fortsat anvendes.
 

Af andre behandlingsmuligheder i de senere år har især akupunktur og laserterapi været anvendt med nogen succes.

Atypiske ansigtssmerter

(atypisk trigeminusneuralgi) Disse smerter skyldes ofte problemer med caries, tandrodsbetændelse, muskelsmerter eller orale dysæstesier. Orale dysæstesier er et smertebegreb som har vundet meget frem i de senere år i forbindelse med abnorme, ubehagelige sanseoplevelser, lokaliseret til mundhulen eller mundslimhinden.

Hvad er symptomerne

Af patienten vil det i reglen blive opfattet som svien og brænden i slimhinden, svælget eller i tungen. Der kan være en fornemmelse af smagsforstyrrelser, nogle kan føle at smagen er nedsat, forvrænget eller ubehagelig. Desuden vil en del opleve mundtørhedsfornemmelse.

Hvad er årsagen?

Årsagen til disse såkaldte orale dysæstesier har været genstand for mange undersøgelser og patienten skal naturligvis undersøges grundigt og i de tilfælde, hvor man ikke finder nogen objektiv årsag til patientens lidelse, må tilstanden betegnes som psykogent betinget.

Hovedpine forårsaget af en betændelsestistand

(arteritis temporalis) Hovedpine, forårsaget af en betændelsestistand i den store arterie i tindingeregionen (Arteritis temporalis) er udtryk for en betændelsestilstand i de mellemstore og store arterier. Lidelsen rammer primært ældre aldersgrupper og hyppigheden stiger med alderen. Kvinder angribes dobbelt så hyppigt som mænd.

Hvad er symptomerne?

Symptomerne kan i reglen være enkelt- eller dobbeltsidig hovedpine samt ømhed og hævelse svarende til det overfladisk beliggende kar. Der kan være synsnedsættelser og andre øjensymptomer, som er væsentlige for diagnosen. Der kan være smerter i tyggemuskulaturen og der kan hos enkelte være ledproblemer.

Hvordan behandler man smerterne?

Behandlingen er en systemisk behandling med glukokortikoider og ved hurtigt indsættende behandling er prognosen god og senfølgerne sjældne.

Hortons hovedpine

Hortons hovedpine eller “klyngehovedpine”, som den også kaldes, forekommer altid ensidigt og er en meget generende smerte lokaliseret omkring det ene øje, altid i samme side og med samtidigt tåreflåd. Anfaldene er ophobede og varer ca. 15-60 minutter.

Hortons hovedpine rammer 10 ud af 100.000 hvert år og optræder 6 gange hyppigere hos mænd end kvinder. Der er konstateret en vis familiær disposition.

Hvad er årsagen?

Årsagen er ukendt, men man mistænker at årsagen skal findes i en karudvidelse. Alkohol, kokain og nitroglycerin kan fremprovokere Horton hovedpine. Det er konstateret at 80% er rygere.

Hvad er symptomerne?

Symptomerne forveksles ofte med smerter fra munden, hvorfor der unødvendigt er blevet fjernet mange tænder i forsøget på at komme af med smerterne, som er helt uudholdelige. Der optræder ofte samtidig tillukning af næsen, tåreflod og rødmen af huden.

Hvordan behandler man smerterne?

Behandlingen er medicinsk og ofte med migrænemidler. På det seneste er der på Rigshospitalet foretaget en operativ behandling med neurostimulation med gode resultater.

Migræne

Man kender mindst 14 forskellige typer migræne. Fælles er at de kommer i anfald.

Migræne ses hos yngre personer og begynder ofte i puberteten. Migæne forekommer 3 gange hyppigere hos kvinder end mænd.

Hvad er symptomerne?

Der er 2 hovedtyper - med og uden aura. Et aura er et forvarsel i form af f.eks. lysglimt i det modsatte synsfelt og der vil være en ensidig dunkende hovedpine. Der vil ofte være kvalme og opkastninger. Mange patienter beretter om overfølsomhed overfor lys og lyd. Der er familiær ophobning af tilfældene.

Hvad er årsagen?

Årsagen er stadig ukendt, men man mener at det er en sammentrækning af karrene, der er skyld i hovedpinen. Provokerende faktorer kan være hormonale, kostmæssige, psykogene, manglende søvn, medikamenter eller andre ting.

Hvordan behandler man smerterne?

Behandlingen af migræne er medicinsk og der i dag gode behandlingsmuligheder. Det har vist sig at anfaldene bliver mindre alvorlige og mindre hyppige over tid uanset behandling eller ej.