Tandimplantater
Af Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Hvad er implantater?

Et implantat er en titaniumskrue, som indsættes i kæbeknoglen på et tandløst område og vokser fast. Implantatet danner base for en krone eller en bro, som fungerer som og ligner de andre tænder. Tidligere ville man være nødt til at fremstille en bro mellem de to tænder på hver side af den manglende tand. Det indebærer at man sliber disse to sunde tænder ned til en lille spids stub, for at kunne fæstne broen.

Implantatbehandling er en anerkendt behandling og prognosen for et vellykket resultat er særdeles god.

Fig.1 viser moderne Camlog-implantater.

På Fig. 2 ses en ung pige, der fra fødslen mangler de små fortænder. Fig. 3 viser samme pige efter implantatindsættelse og kronebehandling.

Hvornår bruger man implantater?

Implantater er især velegnede, hvis man mangler en enkelt tand, eller hvis man kun har mistet tænder i den ene kæbehalvdel samt i de tilfælde, hvor nabotænderne er fuldstændig sunde. Implantater kan være alternativ til aftagelige tandproteser som for eksempel gebis.

Hvordan indsætter man implantater?

Knogleopbygning

Nogle gange er kæbeknoglen er for tynd til at understøtte et implantat, og derfor starter man med at lave et såkaldt sinusløft. Det foregår ved at man løfter slimhinden til kæbehulen (sinus) og lægger ekstra knogle på. Når den nye knogle har sat sig fast, er kæben klar til at få monteret implantatet.

De første dage efter vil man være ret kraftig hævet. Hævelsen forsvinder på 3-4 dage. Der kan komme væske og blod ud af samme sides næsebor. Hvis det siver/løber hele tiden, skal man søge behandling. Der er sjældent ret mange smerter efter indgrebet.

Gode forholdsregler efter sinusløft

  • Undlad at pudse næse. Dup i stedet hvert næsebor for sig.

  • Prøv at undlade at nyse. Hvis du nyser så gør det med åben mund.

  • Det er en god ide at indtage blød kost, som er tempereret.

  • Kontakt klinikken hvis du har tvivlsspørgsmål

På Fig. 2 ses området, efter at der er lavet en knoglegenopbygning.

Isættelse af implantaterne

Patienten er nu klar til udboring af hullet i knoglen, der skal modtage implantatet Fig. 4. På  Fig. 5 ses udboringen til et implantat af en passende størrelse. Sædvanligvis har implantaterne en diameter på 4 millimeter og en længde på 8-14 millimeter. På Fig. 6 ses implantatet skruet op i det tidligere borede hul.

Operationen afsluttes med at man påsætter en lukkeskrue i toppen af implantatet og syr slimhinden sammen. Efter otte dage ses resultatet som på  Fig. 7. På  Fig. 8 ses et røntgenbillede af situationen efter et halvt år, hvor der er påsat en krone på implantatet.  Fig. 9 og  Fig. 10 viser ligeledes resultatet efter et halvt år.

Montering af krone/bro

Efter at implantatet er sat ind, skal implantatet hvile i kæbeknoglen i 1-3 måneder. Derefter bliver der påsat en såkaldt opbygning, som man bruger til at påsætte den egentlige tandkrone. Tandkronerne kan enten sættes fast med en slags cement eller skrues fast. Normalt vil man cementere kronerne fast på implantatdelen. I enkelte tilfælde, ved meget store broløsninger, kan det dog være en fordel at anvende tandkroner, som kan skrues af.

Fig. 11, Fig.12, Fig.13Fig.14 og Fig. 15 viser behandlingsforløbet fra den tandløse gumme til den færdige behandling.

Mange løsninger

Implantater kan danne base for en bro, som er en kort række af kunstige tænder. I mange tilfælde kan en udtagelig delprotese skiftes ud med en fastsiddende bro.

Personer med helproteser (gebis), som af en eller anden grund ikke har kunnet anvende helproteserne, eller som ikke har kunnet vænne sig til de aftagelige proteser, har i princippet mulighed for, såvel i overkæben som underkæben, at få isat mellem 6 og 8 implantater og få påsat en fuldbro, der føles fuldstændig som ens egne fastsiddende tænder.

Personer med helproteser har mulighed for ved for eksempel at indsætte to implantater i underkæben og fire implantater i overkæben, at få påsat tryklåse (Fig. 1.23.9), dels på implantaterne og dels i protesen, således at protesen kan klikkes fast, og ikke løsner sig fra underlaget. Fig. 1.23.10 viser tryklåsdelen i implantatet.

På  Fig. 16 ses en tandløs gumme hos en patient, som har været protesebærer i mange år. Efter indsættelsen af implantater kan der cementeres en bro fast og patienten kan fungere, som om det var egne tænder (Fig. 17). På Fig. 18 ses en lille kindtand i overkæben, som er mistet fordi personen har tygget i noget hårdt. Efter at tanden er fjernet og der er påsat et implantat, som er forsynet med krone, ses det endelige resultat på Fig. 12.

Hvor længe holder implantater?

Fremtidsudsigterne for titaniumimplantater er fantastisk god. Hvis man er omhyggelig med at holde dem rene og jævnligt får dem efterset hos tandlægen, kan man forvente, at over 90% af implantaterne stadig er i funktion efter 25 år. Det forudsætter, at man anvender internationalt anerkendte implantater, som sættes i af en rutineret kirurg.