Når kæben er låst
Af Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Når man ikke kan gabe op

Nogle patienter vil opleve en akut låsning af biddet, således at man ikke er i stand til at gabe mere end ca. 2 cm mellem fortænderne. Situationen opstår i reglen akut, enten under spisning eller anden aktivitet.

Hvad skyldes det?

Tilstanden skyldes en forskydning af bruskskiven i kæbeleddet i fremadgående retning, hvorefter ledhovedet ikke er i stand til at presse sig fremad i den sidste del af gabebevægelsen. Dvs. at bruskskiven blokerer, som en kæmpesten på vejen.

Lidelsen betegnes “closed lock” (Fig. 3.10.1). Patienterne skal, efter behandling, have fremstillet en refleksfrigørende bidskinne til aflastning af kæbeleddet. 

En del patienter oplever periodisk at kæben sætter sig fast, hvorefter de kan manipulere med underkæben og få kæben i normal funktion igen. Sådanne tilfælde skyldes i reglen en fremglidning af bruskskiven, en såkaldt anterior diskusdisplacering og denne tilstand kan ligeledes med stor succes behandles med en kikkertundersøgelse og sweeping dvs. en løsning af bruskskiven, samt udskylning af kæbeleddet.

Ganske få tilfælde af blokeret gabeevne skyldes knoglenydannelse, brusknydannelse eller tumorer i kæbeleddet.

Efter behandlingen

Det kan være en fordel at skåne leddet efter behandlingen ved indsættelse af en refleksfrigørende bidskinne.