Amalgam
Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Materialeallergi

 

Sølvamalgam

Sølvamalgam har været brugt til fyldninger i tænderne igennem snart 200 år, og der er lagt milliarder af amalgamfyldninger. Der har dog været sat spørgsmålstegn ved materialet i forbindelse med frigørelse af kviksølv fra fyldningerne. Blandt internationale eksperter er der enighed om, at der frigives kviksølv fra amalgamfyldninger, specielt under tygning, og at der er sammenhæng mellem tilstedeværelsen af amalgamfyldninger og kviksølvniveauet i blod og urin. Dette er dog langt under grænserne for kendte giftvirkninger af kviksølv. Der er således intet videnskabeligt bevis for bivirkninger i relation til amalgamfyldninger, ud over enkelte meget sjældne tilfælde af allergisk reaktion.

I 2006 udkom en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen med anbefalinger i forhold til brugen af amalgam, hvori det anbefales, at brugen begrænses til "Tandfyldninger af kindtænder i blivende tænder, hvor det er åbenbart at amalgamfyldning vil holde længere end plastfyldning".

Guld

Allergi overfor guld er sjælden. Der er dog rapporteret enkelte tilfælde, som formentlig skyldes guldlegeringer af lav kvalitet, hvor personen tidligere har gået med smykker af lav kvalitet, som har gjort kroppen sensitiv overfor guld.

Nikkel

Nikkelkontakt-allergi er meget hyppigt forekommende, oftere hos kvinder end hos mænd. Der kan findes nikkel i legeringer anvendt til tandreguleringsbøjler. Nikkelallergi kan skyldes, at man tidligere har anvendt nikkelholdige øreringe, knapper, lynlåse, skospænder, mønter og andet. Oplys altid tandlægen om eventuel nikkelallergi.

Protesemateriale

Betændelse i slimhinden under en protese (protesestomatit) er ikke helt sjældent hos protesebærere. Symptomerne vil ofte være en brændende smertefornemmelse fra slimhinden af varierende intensitet. I enkelte tilfælde skyldes det en allergisk reaktion, forårsaget af protesematerialets komponenter.

Symptomerne på en sådan allergi vil ofte være svien, kløen og brænden i slimhinden. Disse symptomer kan dog også skyldes blandt andet svamp, hvorfor det kræver en grundig udredning, før man kan stille den endelige diagnose. Såfremt man er allergisk overfor protesematerialet, findes der andre alternative materialer.

Plastmaterialer

De moderne plastmaterialer, som ud fra et æstetisk synspunkt har revolutioneret tandplejen, har vist sig at kunne give allergiske reaktioner hos både patienten og via tandlægens fingre ved kontakt. I enkelte tilfælde er der rapporteret om negativ effekt på mundslimhinden ved brug af disse materialer, men der er meget få rapporter over allergiske reaktioner som følge af brug af plastmaterialer.

Titanium

Titanium bruges næsten kun til implantater. Udbredelsen bliver større og større, eftersom brugen af implantater bliver mere og mere almindelig verden over. Der er indtil nu ikke rapporteret om allergiske tilfælde, udløst af titanium sammensætning med dentale implantater.