Hævet kæbe
Af Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Muskelhævelser

En del patienter vil føle en ufrivillig overaktivitet og statisk kontraktion, dvs. en sammentrækning uden at der arbejdes specielt i musculus masseter, som er den store tyggemuskel ved kæbevinklen.

Når denne muskel spændes utallige gange uden at der udføres noget muskelarbejde, vil der kunne optræde en overvækst af muskelcellerne, hvilket bevirker at musklen bliver forstørret og, da det i reglen foregår ensidigt, vil patienten udvise stor asymmetri (Fig. 5.2.1).      .

Hvordan er symptomerne?

Der er ingen mærkbare symptomer. De fleste patienter opsøger behandler på grund af kosmetiske gener.

Hvordan behandles det?

Tilstanden er harmløs og kræver ingen behandling. Såfremt den er stærkt kosmetisk generende, er der mulighed for at foretage enten en kirurgisk udtynding af musklen eller en injektion af botulinumtoksin ,som er et giftstof direkte i musklen. Ved sidstnævnte metode får man en blokering af nerveledningen og derved en udtynding af musklen.

Lidelsen er udelukkende af kosmetisk karakter og giver anledning til bekymring hos patienterne. Nogle patienter kan have glæde af en refleksfrigørende bidskinne, der kan opfange en del af energien og på den måde aflaste muskulaturen.

I svære tilfælde kan man sammen med sin læge overveje muskelafslappende midler.