Er man sikret i sygesikringsgruppe I eller II, har man ret til tilskud til visse basale behandlinger, aftalt mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening.

Der er ingen geografiske begrænsninger ved valg af tandlæge. 

Sygeforsikringen Danmark dækker de fleste tandplejeydelser. Mange mennesker benytter sig af denne mulighed for at reducere tandlægeregningerne.

Sygeforsikringen “Danmark” giver tilskud til visse former for tandbehandling, uanset om man er medlem i gruppe I, II eller V.

Sygeforsikringens hjemmeside www.sygeforsikring.dk viser de specifikke dækningsområder og erstatningsbeløb.

En del patienter har desuden tegnet private ulykkesforsikringer, der omfatter tandskader.