Sår i og ved mund
Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Sår i munden

En sårdannelse i munden kan opstå af utallige årsager. Der kan være tale om enten en direkte fysisk beskadigelse af mundens slimhinder eller om en sygdom i disse. 

Mekaniske skader på mundens slimhinder

Bidsår

Den hyppigste årsag i denne gruppe er et bidsår (Fig. 2.3.1). Som regel er man ikke selv i tvivl om, at man er kommet til at bide sig i kinden eller i tungen. Tilstanden kræver ingen egentlig behandling, idet såret vil hele op spontant i løbet af fem til otte dage. For at undgå infektion kan man skylle munden med 0,1% Klorhexidin en til to gange dagligt i cirka en uge eller med et skrappere mundskyllemiddel, der kræver recept.

Nogle mennesker har en uvane med at gå og bide sig i kindslimhinden, hvorved der opstår en kronisk sårdannelse med et karakteristisk flosset, hvidligt, rødligt udseende (Fig. 2.3.2). Tilstanden, der ofte er nervøst betinget, kræver, at man er bevidst om sin uvane og forsøger at holde op. Et godt råd her kan undertiden være at bruge sukkerfri tyggegummi. Tygning af tyggegummi medfører ofte, at munden så at sige får noget andet at beskæftige sig med.

Proteser

En meget hyppig årsag til sårdannelse i munden er proteser. Der er typisk tale om proteser, der ikke er passet ordentlig til eller gamle proteser, hvor gummen er sunket, så kanterne trykker i kinden(Fig. 2.3.3). Behandlingen består af tilretning af proteserne. Desuden vil mundskylning med klorhexidin forhindre infektion og sikre, at såret heler hurtigt, når proteserne er blevet justeret.

Lokale sygdomme i mundens slimhinder 

Sygdomme, der viser sig med sår i munden, kan enten være lokale sygdomme, det vil sige tilstande, der udelukkende optræder i munden, eller der kan være tale om almene sygdomme, der foruden en række andre steder på kroppen også viser sig i munden. 

Akut mundbetændelse (Herpetisk gingivostomatitis)

Akut mundbetændelse forårsages af infektion med Herpes Simplex virus. Det ses oftest hos børn i to til fire års alderen. Barnet har ofte feber og kan være sløjt i nogle døgn. Undertiden er der hævede kirtler på halsen. I munden ser man talrige små blærer, der hurtigt brister og danner sår på tandkød, tunge, kinder og læber (Fig. 2.3.4). 

Forkølelsessår (Herpes labialis) 

Forkølelses starter med en række små blærer på underlæbens eller overlæbens hud og på læben. Blærerne brister hurtigt, væsker og danner en række små sår (Fig. 2.3.5). Tilstanden opstår ved en reaktivering af herpes "Simplex" virus, der ligger inaktivt i en slags dvaletilstand i ansigtsnervernes centralnervesystem. Sygdommen kan opstå adskillige gange i løbet af livet og fremprovokeres ofte af kortvarig nedsættelse af immunforsvaret, som for eksempel ved anden sygdom, menstruation, o. lign. Tilstanden kan behandles med salve.

Helvedesild (Herpes zoster)

Helvedesild er ligeledes en virusinfektion. Den er forårsaget af det såkaldte varicella-zoster-virus, som også er årsag til skoldkopper hos børn. Sygdommen opstår fortrinsvis hos ældre mennesker. I munden kan man først se blærer, dernæst sårdannelser hyppigst i ganen eller på tungen, men i modsætning til virusinfektion med herpes Simplex optræder forandringerne altid kun i den ene side (Fig. 2.3.6). Der er kraftige smerter, og tilstanden kan vare i nogle uger. Udover sårene i munden, ses der næsten altid samtidig lignende forandringer på ansigtshuden. Behandlingen består af tabletter og salve.

Mundvinkelsår (rhagader)

Mundvinkelsår er revner og sår, der opstår i mundvigene (Fig. 2.3.7). Årsagen er ofte slid på tænder og proteser, hvorved kæberne bider tættere sammen, og der dannes en kraftig fure fra mundvigene løbende nedad på huden. Herved kan spyt sive ud og opbløde huden, der herefter giver god grobund for svampeinfektion. Tilstanden er ret almindelig hos især ældre med proteser, der ikke har været justeret i flere år. Behandling omfatter justering af proteser samt behandling med svampedræbende salver, som man skal smøre med flere gange dagligt. 

Blegner/Blister

Blegner/blister er den hyppigst forekommende mundslimhindesygdom, idet cirka 20 procent af befolkningen rammes. Tilstanden viser sig i munden som en grålig, gul sårdannelse med en stærk rødmen omkring (Fig. 2.3.8). Sårene kan være meget varierende i størrelse fra 2-30 mm. De findes ofte på læber eller kindslimhinde og kan gøre så ondt, at det kan være svært at spise. Sårene heler spontant i løbet af 4-10 dage. Det almindeligste er at have et eller to sår af gangen. Det er meget forskelligt hvor tit, man får udbrud. Nogle har det med få dages mellemrum. Hos andre kan der gå måneder eller år imellem. Enkelte har mange udbrud med kun få pauser ind imellem. Selvom der har været forsket meget i denne almindelige mundslimhindesygdom, kender man ikke den præcise årsag. Behandling kan derfor være vanskelig, men skylning med mundskyllevæsker synes at hjælpe. I nogle tilfælde kan generne også afhjælpes ved at pensle med lokalbedøvende salve. 

Mundhulekræft (Cancer cavi oris)

Mundhulekræft er en sjælden kræftform, som ofte ses på tungen, i mundbunden eller på gummen i den tandløse undermund. Kræftformen optræder ofte som et stort sår, der ikke vil læges. I forbindelse med såret kan der ofte være hævelse (Fig. 2.3.9). Ved større sårdannelser er der næsten altid smerter. Tidlige stadier af mundkræft kan vise sig som hvidlige, rødlige forandringer eventuelt i forbindelse med et sår, men symptomerne kan variere.

Kræft i munden ses hyppigst hos midaldrende og ældre og forekommer hyppigere blandt personer med langvarigt og stort forbrug af alkohol og tobak. Behandlingen, der foregår på specialafdelinger på større hospitaler, er enten kirurgisk behandling eller strålebehandling eller en kombination af disse to behandlingsformer. 

Almene sygdomme, der giver sår i munden

AIDS 

AIDS kan give en række forskellige symptomer herunder sårdannelse i mund-slimhinderne. Her skal der kun nævnes den såkaldte akutte nekrotiserende gingivitis. Det er en meget akut fortløbende form for parodontose, hvor der opstår tandkødsbetændelse med sårdannelse og en hurtig nedbrydning af den del af kæbeknoglen, der holder tænderne fast i munden (Fig. 2.3.10). Tilstanden kræver hurtig behandling ved egen tandlæge i form af antibiotika og rensning af mund og tandkød.

Benign slimhindepemfigoid 

Benign slimhindepemfigoid er en sygdom, der næsten udelukkende rammer slimhinderne. Sygdommen skyldes en fejl i immunsystemet, idet der dannes antistoffer mod dele af slimhinden. Derved dannes der nogle vabellignende blærer, der hurtigt brister og efterlader et større sår. Figur 2.3.11 viser et eksempel i højre kindslimhinde. Blærerne/sårene kan ses overalt i munden, men ses oftest i kinder, gane og tandkød. Den endelige diagnose kan kun stilles efter vævsprøve med efterfølgende specialundersøgelse. Lettere tilfælde kan behandles med hormonsalver, mens mere omfattende tilfælde kræver en steroidbehandling i tabletform. 

Pemphigus vulgaris 

Pemphigus vulgaris er ligesom sidstnævnte sygdom en såkaldt "autoimmun"-lidelse, det vil sige, at patienten danner antistoffer mod sig selv, også i dette tilfælde mod elementer i slimhinderne. Ligeledes her opstår der en blære, der hurtigt brister og efterlader et stort sår, der ofte er smertefuldt. Figur 2.3.12 viser et eksempel på dette bagtil i ganen. Der kræves vævsprøve for at stille den endelige diagnose. Behandlingen er steroidbehandling i tabletform. 

Lichen planus 

Lichen planus  er en hudsygdom, der i munden kan optræde på flere forskellige måder. Hyppigst er der tale om hvidlige, forhornede områder på kinderne i en karakteristisk netagtig tegning. En af formerne optræder imidlertid som et veldefineret sår enten i kinden eller på tungen (Fig. 2.3.13). I forbindelse med såret kan der være rødmen og af og til fortykkede områder omkring. Det er karakteristisk, at såret har kronisk karakter og kan stå på i uger eller måneder. Det er vigtigt, at diagnosen stilles med vævsprøve, da tilstanden kan minde om et kræftsår. Når diagnosen er stillet, kan tilstanden behandles med hormonsalve. Hudsygdommen bør jævnligt kontrolleres af din tandlæge eller på specialafdeling på hospital. 

Lupus erythematosus 

Lupus erythematosus  (LE) er en sygdom, der optræder i to former:

  • "Diskoid LE", som er en hudlidelse, hvor der typisk ses et rødligt, plettet, skællet udslæt på kinder og næseryg, hvorved der opstår en karakteristisk sommerfugletegning.

  • "Systemisk LE". Den systemiske form af LE er en hud og bindevævssygdom, der kan ramme en række organer. Den "Diskoide LE" kan optræde i munden med en karakteristisk sårdannelse, hvor der er forhorning i kanten (Fig. 2.3.14). Den "Systemiske LE" kan ligeledes give nogle atypiske sår i munden (Fig. 2.3.15). Udredning, diagnostik og behandling bør foregå på specialafdeling på et hospital. 

 

Erythema multiforme exsudativum 

Erythema multiforme exsudativum er en sygdom, der er karakteriseret ved et hududslæt samt betændelseslignende forandringer i mund, øjne og kønsorganer. Udslættene har ofte nogle karakteristiske små aftegninger. I munden opstår der blærer, der hurtigt brister og efterlader ret så store sårdannelser, der breder sig først og fremmest i kinderne (Fig. 2.3.16), mundbunden og på tungen. Sygdommen starter akut med høj feber og medtaget almentilstand. Tilstanden tager dog af i løbet af et par uger. Årsagen er ukendt, hvorfor behandling er vanskelig, men undertiden kan kortvarig steroidbehandling og eventuelt antibiotika-behandling hjælpe. 

Blodsygdomme (neutropeni, leukæmi)

Blodsygdomme giver ofte sårdannelse i munden, uden at man har nogen præcis forklaring på, hvorfor det sker. En forklaring går ud på, at patientens forsvarsmekanisme er så dårlig i den akutte fase af sygdommen, at selv minimale mekaniske påvirkninger af slimhinden giver sårdannelser. Det er karakteristisk for disse sår, at de dels er kroniske, og dels fremstår uden den normale reaktion med rødme omkring (Fig. 2.3.17).

Andre årsager

Strålebehandling

Hvis man bliver udsat for strålebehandling rettet mod hoved- og halsområdet, vil der ofte opstå sårdannelser i munden nogle uger inde i behandlingen. Sårene er smertevoldende og forhindrer normal indtagelse af mad og drikke. Årsagen til sårudviklingen er en kraftig hæmning af nydannelse og vedligeholdelse af den normale slimhindeoverflade. Dette betyder, at der efter nogen tid går hul på slimhinden, hvorved sårene, der ofte er meget store og fladeformede, dannes (Fig. 2.3.18). Behandlingsmæssigt er det vigtigt, at der ikke opstår infektion i sårene, hvorfor man skal skylle med 0,1% Klorhexidin to til tre gange dagligt. Endvidere kan der lindre at skylle med kamillete. Sårene vil hele op, når man har afsluttet strålebehandlingen. 

Medicin

Flere typer medicin kan give forskellige symptomer i mundslimhinderne som en form for bivirkning. En enkel af disse symptomer er sårdannelse. Det drejer sig især om cellegifte (kemoterapi), der blandt andet bruges mod en række kræftsygdomme.