spændingshovedpine
Af Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Spændingshovedpine

Ca. 40 % af befolkningen har oplevet spændingshovedpine, men dette tal er behæftet med en del usikkerhed, idet der er nogen overlapning mellem spændingshovedpine og migræneudløst hovedpine. Karakteristisk for spændingshovedpinen er, at den hyppigst udløses efter 20-års alderen, den er næsten dagligt forekommende og er til stede konstant. Den er til stede bilateralt, dvs. i begge sider og der er ikke tendens til opkast eller familiær optræden. Spændingshovedpine er hyppigst mellem 20- og 50-års alderen.

Hvad skyldes spændingshovedpine?

Årsagen til spændingshovedpine skal søges i en øget automatisk muskelaktivitet, f.eks. forårsaget af en for høj fyldning eller psykisk uro i form af stress og bekymringer, hvilket bevirker at musklen spændes og slappes uden bevægelse. En del mennesker har spændingshovedpine i op til 30-40 år.

Hvordan behandler man spændingshovedpine?

Behandlingen af spændingshovedpine er først og fremmest at finde årsagen til hovedpinen og behandle denne. Såfremt årsagen skal findes i tændernes sammenbidsmåde eller ved tvangsføringer, forårsaget af et forkert, uharmonisk sammenbid, kan man behandle med en refleksfrigørende bidskinne (Se fig. 5.1.1). Man kan også behandle muskulaturen ved hjælp af massage og varme fra en infrarød varmelampe.

Såfremt spændingshovedpinen skyldes ydre faktorer, kan man have glæde af en bidskinne i perioden indtil man har løst problemerne, evt. med psykologbistand. De akutte smerteproblemer kan naturligvis afhjælpes med de kendte smertestillende håndkøbstabletter. En del patienter søger andre former for afslapningsmetoder, som f.eks. meditation, hypnose eller yoga.