Mælketænder
Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge
Skader på mælke- og voksentænder

Skader på mælke- og voksentænder

Akutte skader på mælketænder indebærer altid risiko for, at tandanlægget til den blivende tand er blevet ramt og dermed ødelagt. Derfor skal man altid ringe til tandlægen, hvis et barn har slået sine tænder. Langt de hyppigste skader på mælketænder er dog mindre afsprængninger af emalje og helt overfladiske brud af emalje og tandben. I disse tilfælde kan man slibe tænderne let og kontrollere nerven med røntgenoptagelser med jævne mellemrum og elektriske tests af nervens vitalitet.

I tilfælde af at tanden er skubbet op i kæben, skal den som regel ikke behandles, idet tanden vil komme ned på plads af sig selv i løbet af 3-4 måneder.

Mælketænder, der er forskubbet, så tanden stritter bagud, skal i reglen sættes på plads. I mange tilfælde vil tungepresset dog sætte tanden tilbage til sin naturlige plads.

Såfremt de beskadigede tænder er forblevet på plads i kæben, skal de følges nøje på røntgenbilleder for at forhindre udvikling af senfølger. Hvis nerven eksempelvis går til grunde og udvikler betændelse omkring tandanlægget til den blivende tand, må mælketanden fjernes.

I tilfælde af at mælketænder er slået helt ud, skal man ikke forsøge at sætte dem på plads igen af hensyn til den blivende tands udvikling.

Hvis slaget på mælketænderne både har skadet selve tanden og roden, er det typisk nødvendigt at fjerne mælketanden. Det samme gælder, hvis man har mistanke om, at slaget på mælketanden har ødelagt tandanlægget på den blivende tand.

Tænder, der har været udsat for et slag, skal kontrolleres ved de halvårlige eftersyn hos tandlægen, dels med røntgen og dels med el-tester for vitalitet i nerven. Senfølger efter et slag på tænderne kan være, at nerven går til grunde, og tanden skal rodbehandles. Der kan desuden være tale om, at der kommer resorptioner (afgnavninger) svarende til tænderne, således at tandens rod efterhånden forsvinder.

Alle skader på mælketænder kan resultere i skader på de blivende tænder, og derfor skal man være opmærksom på at anmelde ulykker på mælketænder til sit forsikringsselskab.

 

Skader på voksentænder 

Brud på tandemaljen er langt den hyppigste skade i et blivende tandsæt. Hvis der kun er brud på emaljen kan man ofte nøjes med en let slibning. Hvis bruddet er større og eventuelt involverer tandbenet, kan man reparere med plast  (Fig. 1.5.1).

Hvis nerven er involveret, skal der foretages en rodbehandling af tanden (Fig. 1.5.2). Hvis tanden er slået løs, skal tanden sættes på plads og holdes på plads ved hjælp af en lille plastskinne mellem tanden og nabotænderne (Fig. 1.5.3). Denne skinne kan i reglen fjernes efter otte dage. Såfremt der foruden at være løsning af tanden også er brud på kæbeknoglen, skal plastskinnen dog sidde i cirka tre uger.

Tænder, der har været slået helt ud af kæben, og som er intakte, skal gemmes på vejen til skadestuen. Helst skal de opbevares fugtigt i munden eller i mælk. Den bedste prognose for tanden får man, hvis tanden kan isættes, inden der er gået 1 time, efter den blev slået ud. Fig. 1.5.4 viser to tænder, der er slået løse.

Såfremt roden er knækket, skal tanden fikseres til nabotænderne i to til tre måneder (Fig. 1.5.5). 

Det er vigtigt at opsøge tandlægen med henblik på kontrol af beskadigede tænder for at observere, hvorvidt tandens nerve overlever, samt om der optræder senfølger i form af resorptioner, det vil sige destruktioner af tandens rod. Skulle dette være tilfældet, kan man gribe ind med passende behandling i tide.

Det er vigtigt at anmelde ethvert slag på tænderne til sit forsikringsselskab. Det er ligeledes vigtigt ikke at udføre den endelige behandling for tidligt, idet senfølger efter et slag på en tand ofte kan vise sig flere år efter uheldet. I mange tilfælde vil det derfor være nødvendigt at lave en midlertidig kosmetisk løsning og efter en passende observationsperiode foretage den endelige behandling.

 

Forsikringsforhold ved tand- og kæbebrud

Ifølge Børnetandplejeloven har kommunen forpligtelserne til det fyldte 18. år. Det er alligevel vigtigt, at man anmelder et uheld på mælketænder til sin private forsikring. Der kan vise sig senskader, som kommer efter det 18. år, hvorefter den private forsikring vil træde i kraft.

Det samme er tilfældet hos voksne. Man skal altid anmelde tandskade til sit forsikringsselskab, uanset om man umiddelbart skal have lavet behandling. Årsagen er, at tænder, der har fået et slag, kan reagere flere år senere.

Hvis man har pådraget sig ulykkesskader på tænder, mund eller kæber, som har ødelagt funktionen eller givet vansiringer, kan man søge om tilskud til tandprotester. Såfremt man ønsker en anden behandling end den der kan bevilges, kan man anvende beløbet til den bedre behandling, men skal selv betale prisforskellen. Læs mere om tilskuddet på Tandlægeforeningens hjemmeside.

Rank
2