Læbe gane spalte
Af Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Vækstforstyrrelser

Der fødes årligt ca. 140 - 150 børn med læbe-ganespalte i Danmark. Læbe-ganespalte er en fællesbetegnelse for flere kombinationer af misdannelser af læben, gummen og ganen. Spalten kan sidde i den ene eller begge sider og i sjældne tilfælde i midtlinjen. For alle typer gælder, at der er stor forskel på spalternes sværhedsgrad. Ca. 1/4 af børnene har kun læbespalte (Fig.3.7.1) og 1/4 har ganespalte (Fig. 3.7.2). Halvdelen har både læbe- og ganespalte (Fig. 3.7.3).

I ca. 1/4 af tilfældene er lidelsen arvelig, men det springer ofte 1 - 2 generationer over.

Hvordan er behandlingsforløbet?

Børn født med enkeltsidig læbe-ganespalte vil få læben opereret i 4 måneders alderen. I samme omgang bliver den bløde gane og den bageste del af den hårde gane opereret. Den resterende del af den hårde gane bliver lukket i 1 - 3 års alderen.

Børn født med dobbeltsidig læbe-ganespalte får læben syet midlertidigt sammen i 2 måneders alderen. Derved får man mellemkæben til at passe bedre til overkæben før læben bliver endelig opereret i 7 måneders alderen, samtidig med at den bageste del af gane bliver lukket. Den resterende del af ganen bliver opereret i 3 års alderen.

Børn født kun med ganespalte bliver opereret i 12 - 16 måneders alderen. Børn født kun med læbespalte får denne lukket i 2 - 4 måneders alderen. Alle disse operationer bliver foretaget på Rigshospitalet.

Hvad sker der efter operationen?

Efter operationen bliver børnene fulgt med regelmæssige mellemrum på et af Taleinstitutterne af talepædagog, ørelæge og tandlæge. Børnenes tale- og sprogudvikling bliver fulgt nøje fra 1 års alderen. En del af børnene har en lidt forsinket sprogudvikling, men denne forsinkelse når de oftest at indhente inden skolealderen. Nogle børn udvikler talevanskeligheder, som kræver talepædagogisk undervisning. Denne undervisning varetages i samarbejde med Taleinstituttet af den kommunale talepædagog.

Hvordan påvirker læbe-ganespalte tænderne?

Fra 8 års alderen får næsten alle børn med læbe-ganespalte behov for en tandregulering. Når de nye fortænder bryder frem, står de oftest uregelmæssigt (Fig. 3.7.4), hvorfor en behandling med fastsiddende bøjler på tænderne af ca. 1 års varighed er nødvendig. Børnene tilses hver 4. - 6. uge på Taleinstituttet.

Efter denne behandling får de fleste børn med læbe-ganespalte behov for en operation af den del af overkæben, hvor ganespalten har siddet (Fig. 3.7.5). Ved denne operation lægges der knogle ind i gummen, således at overkæbetænderne i spalteområdet har noget at sidde fast i. Denne operation foretages på Rigshospitalet for østdanske patienter og for vestdanske patienter på Aarhus Kommunehospitals kæbekirurgiske afdeling.

Efter knogletransplantationen følges tandskiftet regelmæssigt, og når alle mælketænder er skiftet og de blivende tænder er kommer frem, kan den afsluttende tandregulering foretages. Den kan som regel påbegyndes i 12 års alderen og vare et par år, hvor bøjlerne skal justeres på Taleinstituttet ca. 1 gang om måneden.

Hos en del børn resulterer tandreguleringen i en tætsluttende tandrække (Fig. 3.7.6). Hos andre børn, hvor der mangler en tand i overkæben på det sted, hvor læbe-ganespalten har været, må man senere erstatte denne tand med en bro eller lignende (Fig.3.7.7 - Fig.3.7.8 ).

Hos ca. hvert 5. barn med læbe-ganespalte kan over- og underkæben vokse så forskelligt, at der udvikles et stort underbid (Fig. 3.7.9). Disse unge kan fra 13 - 14 års alderen tilbydes en tandregulering kombineret med en kæbekirurgisk behandling, som retter over- og underkæben op, hvilket giver et mere harmonisk ansigt og et bedre sammenbid ((Fig. 3.7.10>/A> - 3.7.11). Den kirurgiske del af behandlingen foregår enten på Rigshospitalet eller på Aarhus Kommunehospital.

Hvad koster behandlingen?

Hvis de oprindelige operationer ikke har givet et helt tilfredsstillende resultat, kan der fra 15 - 16 års alderen tilbydes opretning af en skæv næse eller korrektion af læbearret. Herefter er den nødvendige behandling af de medfødte ansigtsmisdannelser afsluttet, men fremover følges patienterne på Taleinstitutterne med jævne mellemrum, dels for at kunne evaluere behandlingernes langtidseffekt, dels for at kunne tilbyde eventuelt nytilkomne behandlingsmuligheder. Alle patienter har ret til en livslang behandling af følgerne af de medfødte ansigtsmisdannelser, og al behandling er gratis.

Hvordan er proceduren rent praktisk?

Når et barn fødes med læbe-ganespalte har læger og jordemødre ifølge loven pligt til at underrette Taleinstituttet i Hellerup eller Aarhus for børn født henholdsvis øst og vest for Storebælt. De to Taleinstitutter varetager al den behandling, der bliver nødvendig som følge af den medfødte læbe-ganespalte.

Behandlingen foregår som et tværfagligt samarbejde mellem talepædagog, specialtandlæge og kirurg (plastikkirurg, kæbekirurg og øre-næse-halslæger). Straks efter fødslen tilbyder Taleinstitutterne besøg af en specialuddannet sundhedsplejerske, som kan råde og vejlede familien om pasning af et barn født med læbe-ganespalte. Når barnet er ca. 1 måned gammelt, vil det blive undersøgt på Taleinstituttet af en plastikkirurg, specialtandlæge, talepædagog og ørelæge. Efter undersøgelsen bliver det besluttet hvorledes og hvornår behandlingen kan påbegyndes.