undertal af tænder
Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge

Undertal af blivende tænder

Har man et undertal af blivende tænder, betyder det, at man mangler en eller flere af de 32 blivende tænder, som man i gennemsnit får. Dette kan både skyldes, at tanden blot ikke bryder frem eller at man mangler anlægget for den. Undersøgelser af danske børn har vist, at der forekommer undertal af én eller flere tænder hos ca. 8 procent af børnene. I Danmark er der cirka 20 børn om året, som mangler otte tænder eller flere (Fig. 1, 2 og 3).

I en dansk undersøgelse, foretaget blandt 9-10 årige skolebørn, var fordelingen af undertal af tandanlæg følgende: 50 procent mangler én tand, 33 procent mangler to tænder, 13 procent mangler tre eller fire tænder og 4 procent mangler fem tænder eller flere.

Hvor forekommer et undertal af blivende tænder oftest?

Hyppigheden af undertal fordeler sig med varierende effekt på de forskellige tandtyper. Ved vurdering af den relative fordeling af undertal viser det sig, at de tandtyper, der hyppigst er ramt, er anden lille kindtand i underkæben, herefter anden lille kindtand i overkæben og den anden lille fortand i overkæben.

Fig. 4 ses en dreng, der mangler de små fortænder. Fig. 5 viser situationen efter implantat og kronebehandling. Der kan ses undertal af alle tænder. Ganske få patienter mangler samtlige tænder, såkaldt anodonti.

Hvordan behandles undertal af blivende tænder?

Tilfælde med undertal af tænder kan behandles enten med ren tandregulering (bøjle), med implantater eller ved en kombination af tandregulering og implantater. I nogle tilfælde vil det foruden den kirurgiske behandling med implantater, være nødvendigt at foretage en genopbygning af knoglerne i de områder, hvor det pågældende tandanlæg mangler.