Rdbehandling
Af Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge
Rodbehandling

Rodbehandling

En rodbehandling kan være nødvendig, hvis tandens nerve er blevet ødelagt. Ved at rense rodkanalen for blødtvæv og desinficere rodkanalen, som derefter fyldes med en pasta eller cement, kan man hindre videreudvikling til rodbetændelse i de fleste tilfælde.   

Hvem tilbydes en rodbehandling?

Rodbehandling kan komme på tale, hvis tandens nerve er død (f.eks. efter slag) eller et hul har været så dybt, at der er kommet betændelse i nerven. En tand, som har været slået helt ud af munden og er blevet sat fast igen, vil i de fleste tilfælde også kræve rodbehandling.

Hvordan foregår en rodbehandling?

En rodbehandling foretages ved, at tandlægen borer hul i tanden for at komme ind til nerven. Herefter fjernes det bløde og døde væv i nervekanalerne, og disse renses rene ved hjælp af små file. Når tandens rodkanal er udrenset og desinficeret, fylder man den med et plastisk materiale og cement. Herved skal roden fyldes så tæt, at der ikke kan trænge bakterier ind i rodkanalen. På røntgenbilleder kan man efterfølgende sikre sig, at rodbehandlingen fylder hele rodkanalen ud og når til rodspidsen.

Det er ikke usædvanligt at have lette smerter de første dage efter en rodbehandling, men de vil normalt kunne klares med almindelig håndkøbsmedicin. Vedbliver smerterne eller forværres smerterne, når man tygger, skal man tage kontakt til sin tandlæge.    

Rodbehandling med krone

En tand, som har været slået helt ud af munden skal kontrolleres jævnligt hos tandlægen, og i langt de fleste tilfælde vil man være nødt til at rodbehandle tanden for at bevare den og undgå, at roden afstødes.

Efter en observationstid på 1/2-1 år og et røntgenbillede, der viser, at behandlingen er lykkedes tilfredsstillende, kan man sætte en krone ovenpå en rodbehandlet tand.

Hvordan er fremtidsudsigten?

En vellykket rodbehandling holder hele livet.

Tandlægen kontrollerer rodbehandlingen, klinisk og med røntgen efter et år. Kun hvis tanden skal have en krone, vil man tage nye røntgenbilleder.

En rodbehandlet tand kan med tiden blive grålig til blålig misfarvet, og det kan da være nødvendigt at afblege eller kronebehandle en sådan tand for at gøre den kosmetisk tilfredsstillende. Fig. 1 viser to fortænder, der er stærkt misfarvede efter rodbehandling. 

Rank
2