Fakta om smerter
Af Henning Lehmann Bastian, specialtandlæge
Content Sub title

Fakta om smerter

Smerte gør ondt og er kroppens måde at fortælle os, at noget ikke er i orden. Smerter kan være akutte eller kroniske. Smerte er et advarselstegn. Vi er udstyret med smertereceptorer, som sender smertesignalet fra huden, slimhinden, sener, led og de indre organer til centre i hjernen. Automatisk beskytter eller skåner vi de områder hvor smerten kommer fra.

Hvad udløser smerte?

Smerter udløses af kulde og varme samt mekaniske og kemiske påvirkninger over en vis tærskel.
Den hyppigste årsag til smerter er skader og sygdomme i væv og organer.

Der kan også opstå smerter fra selve nervesystemet, som f.eks. fantomsmerter eller nervebetændelser f.eks. helvedesild.

Hvor ondt gør det?

Smerter er meget personlige og kun den der har dem kan føle smerterne og berette om styrken. Derfor skal en behandler altid acceptere patientens udsagn.

Det er ofte meget vanskeligt for patienterne at beskrive arten af smerten og smertens karakter, men ofte hjælper det at bruge et skema til at karakterisere smerterne.

Kroniske og akutte smerter

Akutte smerter er dem vi har fra en skade opstår og til helingen er afsluttet.

Kroniske smerter defineres som smerter der har varet mere end 6 måneder.

De vanskeligste kroniske smerter at diagnosticere, udrede og behandle er smerter i nervesystemet, neuropatiske smerter. Disse smerter er et meget stort problem og har ofte store fysiske, psykiske og sociale følger for den ramte, familien og samfundet og derfor er der mere og mere fokus på oprettelsen af specialiserede smerteklinikker i regionerne.