I øjeblikket diskuteres det intenst i tandlægekredse og i tandlægebladet om der skal oprettes flere tandlægelige specialer. I øjeblikket er der kun 2 specialer , som er godkendt af sundhedsstyrelsen nemlig - Tandregulering og kæbekirurgi.
Hvis man ønsker flere specialer,som mange tandlæger siger de gør , er der en stor risiko for at man i virkeligheden er ved at nedlægge generalisten , idet Danmark er et meget lille land med 2 tandlægeskoler og en tandlægeproduktion som sagtens kan rummes på en.
Flere af de specialer som vil blive foreslået vil tælle mellem 5-10 personer på landsplan. Hvad med om politikerne tænkte globalt og lod generalisten, der har efteruddannet sig i udlandet,  tage sin specialistuddannelse fra udlandet med til Danmark og blot startede med at anerkende specialistuddannelser fra andre lande? Hvis man etablerer en speciel specialistuddannelse i Danmark vil man ende med at internet og globalisering simpelthen afskaffer generalisten og det er næppe til gavn for den almene tandsundhed, med mindre at det almene skal overtages af andre personalegrupper. Er man ved at nedlægge en tandlægeskole?