Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti foreslår at unge mellem 18-20 år skal tilbydes gratis tandtjek hos den praktiserende tandlæge for at mindske antallet af unge der falder ud af tandsystemet ved overgangen fra skoletandplejen til voksentandplejen. I dag er det ca. 22%.
Årsagen er måske at der fra skoletandplejens side kun gøres en halvhjertet indsats for at udsluse de unge. Sundhedsministeren udtaler at han ikke kan gå ind for forslaget da pengene så skal tages fra andre områder af sundhedsvæsnet. Sagen er dog at målet , nemlig nedbringelse af "drop-out" procenten sagtens kan nåes uden at det koster penge og blot ved at ændre systemet. Hvis man afslutter skoletandplejen definitivt ved det 16 år og lader det være gratis hos den praktiserende tandlæge indtil det 18 år, hvorefter man overgår til sygesikringstandplejen ,så vil målet nåes ved blot at tage det med i forhandlingerne mellem stat og kommunerne -de såkaldte DUT-forhandlinger.
Fordelen vil være at privat praksis er meget mere indrettet til at indkalde de unge på de unges præmisser -ved SMS, mails, kort eller telefon. Desuden har man jo både søskende og forældre i behandling som kan skubbe på. Da de unge ofte stadig er i skole kan det kommunale system jo også hjælpe til i de mere belastede miljøer. Man vil samtidig løse et i øjeblikket lidt svævende problem, nemlig de unge som er på efterskole i andre kommuner.
Under det foreslåede system kan de gå til tandlæge overalt i landet! Hvis partierne er så enige om at det problem skal løses så kan det kun gå for langsomt med at få sat grænsen for skoletandplejen definitivt ned til 16 år,gratis tandpleje i privat regi indtil det 18 år og at definere nogle kommunale og overenskomstmæssige forpligtelser til at få de unge ind-men det er jo en opgave som den private tandlæge mestrer.