Indenrigs-og sundhedsministeriet har afgjort at der ikke er hjemmel for kommunerne til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring hvorfor man fra 31/12-2012 ophører med at dække alle skader som er sket på skolevejen og i skolen.Tandskader vil som hidtil blive behandlet gratis i den kommunale tandpleje indtil det fyldte 18 år. Problemet er at en stor del af skaderne har kostbare senfølger som først kan behandles efter det 18 år. Det er derfor utroligt vigtigt at forældre tegner en ulykkesforsikring for hvert barn og at alle skader anmeldes straks de opstår!! Hvis en kommune har et retsligt ansvar skal forældrene sagsøge kommunen efter erstatningsansvarsloven.