Patientombuddet bliver nu oprettet pr. 1 jan. 2011 under Indenrigs-og sundhedsministeriet. Patientombuddet er en uafhængig , statslig institution,der har patienternes og parternes retssikkerhed i fokus.Ud over at behandle patienters klager har ombuddet også til opgave at bidrage til at sundhedsvæsnet lærer af fejl og forebygger gentagelse.Patientombuddet fungerer som en ny samlet klageindgang og derfor kan alle klager nu sendes til Patientombuddet. Læs mere på www.patientombuddet.dk