Regeringen bebudede at der kom ekstra tilskud til de 39 sjældne sygdomme og handicap , som idag bliver sendt til Lands-og videncentrene i Århus og København til Diagnostik og behandlingsplanlægning samt evt. behandling på en tandlægeskole /Region /eller privat praksis. Sundhedsstyrelsen har nu udsendt en opgraderet liste over de sygdomme som kan komme i betragtning og listen er suppleret med bl.a. agenesi af multiple tænder,Riegers syndrom,EEC syndrom,Tricho- dento-ossøst syndrom, Ellis Van Creveld syndrom, multiple idiopatiske rodresorptioner,multiple impakterede molarer,Papillon Lefevres syndrom,Silver Russels syndrom og Beckwith-Wiedemann syndrom.Udgangspunktet er at man skal have betydelige tandproblemer som følge af sin sygdom. Økonomisk kan disse patienter nu kun selv komme til at betale 1450 kr årligt (grundbeløb pr.1 jan. 2005) dvs. at patienterne skal huske at gemme alle tandlægeregninger.Afregningen sker via Regionen.Som noget nyt kan reparation og udskiftning af tidligere bevilget arbejde nu også bevilges.Det skønnes at ordningen vil omfatte 4300 personer-det er en meget lille gruppe , men patienter som har haft svære odontologiske forhold og store og livslange udgifter til tandpleje.