Forfatter
Henning Bastian

Tandtab i molarregionen i overkæben vil ofte resultere i for ringe knoglemængde til brug for isætning af implantater. Ofte drejer det sig om uheldige anatomiske forhold og andre gange om almindelig resorbtion efter tandudtrækning foretaget mange år tidligere.
 
Det åbne sinusløft kan anvendes på 2 måder. Hvis der er en residualknogle på  ca. 5 mm, som kan give implantatet god primær stabilitet , så kan man lave immediat indsættelse af implantatet i samme seance som man laver knogleopbygning. Hvis man ikke kan få primær stabilitet , så er man henvist til at lave en 2-steps procedure . Først et sinusløft med knogleindlæg og efter 6 måneder indsættelse af implantat.
 
Et åbent sinusløft med immediat indsættelse ses i Fig.1. Der er lavet en frirouginering af maxillens forside og med et lille diamantbor lavet en rude i forsiden. Slimhinden i sinus maxillaris rougineres forsigtigt fri  f.eks. kan man anvende instrumenter som vist i denne kassette fra Camlog Fig.2 og knoglepladen vippes opad så den udgør loftet i åbningen. Herefter isættes  implantatet  der ses i åbningen som en ”teltstang”, der holder knoglepladen og slimhinden oppe. Med ”safescraber høstes der nu knogle som iblandes en portion kunstknogle og pakkes omkring implantatet som vist Fig.3. Operationen afsluttes med at åbningen dækkes med en resorberbar kollagen memban Fig.4. Efter 4-6 måneder er man klar til at påsætte krone på implantatet.
 
2-steps proceduren udføres når der ikke kan opnås primær stabilitet i den resterende knogle Fig.5.  Første operation udføres ved at der  laves en åbning som beskrevet ovenfor og der høstes et stykke knogle enten fra tuber ,regio 8-8, eller fra hagen. Fig.6 viser knoglestykket placeret i sinus. Knoglestykket fastgøres med en lille skrue gennem proc.alveolaris.  Instrumentsættet ses i  Fig.7. Der dækkes med en blanding af knoglespåner og kunstknogle Fig.8 samt en kollagen membran Fig.9. Nogle undersøgelser tyder på at man får det mest stabile resultat ved at knuse knoglen i en knoglemølle og bruge partikuleret knogle blandet med kunstknogle. Der sutureres og efter 6 måneder fjernes skruen Fig.10 og der indsættes implantater. Fig.11.  
 
Efter  påsætning af dækskruer sutureres og der afventes 3 måneder Fig.12 inden kronebehandling Fig.13. Som det anes er der her anvendt en påskruet løsning. I fig.14 ses  at der er behov for et åbent sinusløft i regio 15 og knoglen tages fra tuber i samme side. Fig.15 viser situationen efter at knoglen er stabiliseret med en skrue. Billedet er taget som  kontrolbillede umiddelbart ved afslutningen af  operationen. Fig.16 viser resultatet 6 måneder efter og patienten er nu klar til fjernelse af skruen og indsættelse af et Camlog implantat. Fig.17 viser resultatet efter fjernelse af skruen og et Camlog implantat på 4,3 mm i diameter og 11mm langt er isat.
 
Komplikationerne til et åbent sinusløft kan være excessiv blødning fra en lille arterie på sinusslimhinden , perforationer af sinusslimhinden ,samt kronisk/ akut sinuitis maxillaris! Små perforationer kan besørges med en resorberbar kollagen membran mellem slimhinden og implantatet, store perforationer medfører at operationen må udsættes mindst 6 måneder eller helt opgives. Sinuitis maxillaris vil som hovedregel betyde at infektionen skal bringes i ro og at operationen må opgives for en periode.
Af specialtandlæge Henning Lehmann Bastian