”Gør det selv” folket, som bestormer byggemarkederne og som forstyrrer vores morgensøvn i week-end’erne  har også i nogle tilfælde udvist foretagsomhed i det orale gebet. Hvor svært kan det være?

Som det ses af Fig1. har en lystfisker fundet på at bruge fiskesnøren til at fiksere de 2 små sorte fortænder, der har været udsat for et slag. Fastgørelsen af de 2 tænder minder meget om den professionelle Hirschfeldt ligatur, og da den er lavet af fiskesnøre er den meget hygiejnisk og en smule løs, hvilket absolut ifølge de moderne behandlingsprincipper er en fordel. Arrangementet har fungeret i flere år og det har givetvis krævet ret stor fingersnilde at anlægge den finurlige ligatur samt at få knuderne til at holde, hvilket volder mange fritidsfiskere problemer.
 
Fig.2 ses et helt specielt arrangement til fiksering af løse tænder med paradentose. Patienten skulle saneres i forbindelse med anden sygdom og den tilkaldte tandlæge kunne uden besvær fjerne en klump plastik-padding  (se Fig. 3) , som anvendes til at tætne tagrender. Klumpen var noget misfarvet og den efterfølgende odeur var ganske forfærdelig for personalet på operationsstuen. I den fjernede plastikpadding sad enkelte løse tænder og som det ses til venstre på Fig.4 havde miderne også gjort deres indtog. Dette  lettede naturligvis  fjernelsen af tænderne.
 
Også på protese-område har hobbyfolket kronede dage. På Fig.5 ses en plastikprotese til underkæben. Protesen har været knækket og den fiffige og foretagsomme fritidstandlæge har boret små huller i plastikken og ”syet” protesedelene sammen med sytråd. At tingene har fungeret i en årrække kan ses af at der har dannet sig en del tandsten på den anvendte kinersertråd Fig.6.
 
Som det ses af ovenstående er der gode muligheder for også i det orale gebet at udvise en vis selvstændig foretagsomhed og mange forskere har brugt årevis på at komme til det videnskabelige grundlag for at ting virker eller ikke. ”Gør det selv” folket giver os som det ses af ovenstående eksempler nogle praktiske løsninger som det ikke var muligt for nogen forsker at få godkendt til afprøvning i etisk komite.