En kvindelig patient har lige skiftet tandlæge og fortæller at hun har en hård hævelse i venstre kind som hun kan fatte om og lokalisere.

Hun har tidligere været hos egen læge som har mistænkt det for at være en spytsten og senere har en lægevikar i samme klinik ment, at det måtte være et fremmedlegeme.
 
Patienten kan desuden fortælle at hun for 8 år siden havde en tandbyld i tandkødlommen ved en kindtand i venstre side af overkæben. Der blev behandlet herfor over en længere periode. Hårdheden i kinden har patienten kunnet følge og føle i en del år.
Den nye tandlæge foreslår at tage et røntgenbillede af kinden (Fig.1) og på dette ses tydeligt en kanylespids. Patienten accepterer at få kanylespidsen fjernet og der aftales tid til dette hos specialtandlæge.
 
I l.a. foretages med patientens hjælp lokalisering af kanylen. Kanylen ligger tættest på overfladen og  presses ud gennem kinden, der er grundigt afvasket med klorhexidin. Kanylen fattes med en pean (Fig.2) og fjernes.
 
Det konstateres med nogen forbløffelse at det drejer sig om en stump, kort skyllekanyle (Fig.3).
 
Det postoperative forløb er helt komplikationsfrit.
 
Konklusion:
Ud fra det patienten kan fortælle om forløbet kan placeringen kun forklares ved at kanylen er anvendt til at sprøjte et desinficerende materiale ind i pochen ved den dårlige molar for 8 år siden og er knækket af uden at blive observeret. Kanylen er efterladt i vævet over musculus buccinators tilhæftning på maxillen, svarende til en infektions udbredelse (Fig.4). Kanylen har i årenes løb bevæget sig nedad i kinden efter tyngdekraften!
 
Af specialtandlæge Henning Lehmann Bastian