Professionelle

Sialolith, sialolithiasis og sialoadenitis

 Sialolith eller spytsten er forkalkede strukturer som udvikler sig i spytkirtlernes udførselsgange. Man antager at de udvikler sig ved aflejring af calciumsalte omkring et organisk nidus. Årsagen til at de opstår er dog stadig usikker og kan også hænge sammen med en kronisk sialoadenitis og partiel obstruktion af udførselsgangene. Deres udvikling er ikke relateret til  nogen systemisk defekt i calcium og/eller fosforstofskiftet.
 

Paradigmeskifte

Vil Implantologien medføre et berettiget paradigmeskifte i Odontologien eller trives vi bedst med kustodernes vagtparade?

Artroskopi af kæbeleddet (kikkertundersøgelse)

Af Ledende Overtandlæge Henning Lehmann Bastian Skønt artroskopi på andre led i ortopædisk sammenhæng kan dateres helt tilbage til 1918, er artroskopi af kæbeleddet af temmelig ny oprindelse. Det blev første gang beskrevet af Ohnishi i 1975 med opfindelsen af tilstrækkelig små skoper.

Sigmund Freud 150 år

Af Ledende Overtandlæge Henning Lehmann Bastian Redaktør af www.tandogmund.dk/prof Sigismund Freud , som han blev døbt , fødtes d.6 maj 1856 , altså for 150 år siden i Freiberg i Østrig. Han var søn af Jacob Freud og den 21 år yngre Amalie. Det var faderens tredje ægteskab, og der var 2 ældre brødre fra et tidligere ægteskab. Familien forøges senere med 5 søstre og en bror. Familien flyttede til Wien i 1859 . Sigmund var en mønsterelev i skolen med højeste karakterer.

Mundtørhed - Xerostomi

Mundtørhed eller xerostomi er en ubehagelig tilstand, som ca. 10 % af befolkningen lider af. Hyppigheden er lidt mindre i de yngre årgange, men formentlig helt oppe på 20 % i årgange over 70 år. Objektiv mundtørhed i form af tørre, sarte og vulnerable slimhinder ses ofte hos patienter, der lider af mb. Sjögren samt diabetes, hos patienter i kemoterapi og i strålebehandling samt hos ældre, medicinerede patienter. [se fig.

KNOGLEREGENERATION

Af administrerende overtandlæge Henning Lehmann Bastian Knogleregeneration og ønsket om knogleregeneration er tidligere hovedsagelig set som et ønske om parodontal knogleregeneration. Efter fremkomsten af implantater og implantologiens fremmarch er ønsket om knogleregeneration i mere bred forstand kraftigt stigende. Indikationen for knogleregeneration kan være et parodontalt fæstetab. Dette vil ikke blive behandlet her, men er behandlet i den almene del. Atrofi, såvel vertikalt som horisontalt, er endnu en hyppig indikation.

Distraktion

Af tandlæge Thomas Kofod OBS! Se videosekvens i bunden af siden! Rekonstruktiv og korrektiv behandling i ansigtsskelettet med distraktionsprincippet. Introduktion: Distraktionsprocessen omfatter en kontrolleret gradvis displacering af en kirurgisk skabt fraktur, resulterende i knoglenydannelse og adaptation af omgivende bløddele. Distraktions-trækkræfterne, der påvirker den helende kallus giver ikke blot anledning til knoglenydannelse, men initierer en række adaptive forandringer i de omgivende bløddele med aktiv histiogenese i bl.a.

Mundhulecancer

Af administrerende overtandlæge Henning Lehmann Bastian For langt de fleste kræftformer, såvel for kvinder som for mænd, gælder det at incidensen er stærkt aldersforskudt, således at der efter 40-års alderen sker en kraftig stigning i incidensen for langt de fleste cancerformer. De hyppigste kræftformer for kvinder er brystkræft, hudkræft, kræft i tyktarm og lungekræft.